Lauttakylän lukio Facebookissa!

Lauttakylän lukion tietotekninen aktiivisuus näkyy myös Facebookissa, jota käytetään aktiiviseen opiskelijoiden tiedottamiseen, mutta lisäksi myös yleiseen näkymiseen paikkakunnalla. Lukiolla on Facebookissa useita erilaisia ryhmiä: julkisia, suljettuja sekä salaisia. Facebook onkin lukion opiskelijoiden ja opettajien välillä tärkein väline tiedon nopeaan ja laajaan välittämiseen.

Kaikille avoimia ryhmiä ovat julkinen Lauttakylän lukio kirjakauppa, jonka avulla opiskelijat pyrkivät kierrättämään kurssikirjoja mahdollisimman paljon sekä julkinen Lauttakylän lukio, jonka tarkoitus on tuoda julki paikkakuntalaisille, mitä lukiossa milloinkin on tapahtunut ja tulee tapahtumaan. Tällä sivulla vastuuopettaja julkaisee linkkejä lukiota koskeviin kirjoituksiin, kuten lukion omaan blogiin tai Lauttakylä-lehden sivuille, tai tuo muulla tavoin esille lukion toimintaa.

Näiden lisäksi suljettuja kaikille opiskelijoille tarkoitettuja ryhmiä ovat Lauttakylän lukio, joka toimii aktiivisena tiedotuskanavana. Tällä sivulla vastuuopettaja julkaisee kerran viikossa viikkotiedotteen tulevista tapahtumista, mutta myös kaikkeen muuhun lukion sisäiseen nopeaan tiedottamiseen ryhmää käytetään. Muun muassa opo julkaisee ajankohtaisia uutisiaan ja tärkeitä päivämääriä. Ryhmässä myös oppilaskunnan hallitus sekä opiskelijat voivat jakaa tärkeitä tiedotteita koko lukiolle. Ryhmässä on noin 80 prosenttia kaikista lukiomme opiskelijoista, joten näiltä osin tiedotus on melko kattavaa. Nekin opiskelijat, jotka eivät Facebookissa tai lukion ryhmässä ole, saavat kyllä tiedon ystäviltään melko nopeasti. Ryhmää seurataan aktiivisesti: yöllä kirjoitetun tiedotteen on aamuun mennessä lukenut vähintään puolet opiskelijoista, ja loput lukevat sen sitten päivän mittaan.

Suljettu kaikille opiskelijoille tarkoitettu ryhmä on myös Lauttakylän lukion musiikkiseura, jota ylläpitää yläkoulun ja lukion yhteinen musiikin opettaja. Koska hän ei aktiivisesti näe kaikkia lukion opiskelijoita, välittää hän ryhmän kautta tietoa musisoiville opiskelijoilla aina tarpeen tullen. Tällainen tarve on erityisesti erilaisten juhlien alla.

Suljettuja ryhmiä on myös lukion erilaisilla projekteilla, kuten Comenius-hankkeilla. Nämä ryhmät ovat vain projekteissa mukana olevien opiskelijoiden käytössä ja niitä käytetään aktiiviseen tiedottamiseen.

Facebookissa on myös useita salattuja ryhmiä erilaisiin lukion projekteihin ja kurssien tarpeisiin. Yrityskurssilla on oma ryhmänsä, jota se käyttää tiedottamiseen, samoin lukion kansainvälisyyskurssilla. Jos lukiossa tapahtuu jotakin sellaista, joka kaipaa säännöllistä, aktiivista ja nopeaa tiedottamista, silloin yleensä erilaisia ryhmiä perustetaan.

Lukiomme on hyvin aktiivinen Facebookin kuluttaja ja palaute on ollut pelkästään positiivista. Vaikka kaikki opiskelijat eivät Facebookissa olekaan, tieto kulkeutuu kaikkien korviin tavalla tai toisella.

Nina Naatula

Mainokset
Normaali

Lauttakylän lukion uusi tietotekniikkablogi

Lauttakylän lukiolle on LEON100-projektin yhteydessä perustettu koulumme tietoteknisistä asioista kertova blogi. Ylläpitäjänä ja ainakin vielä tällä hetkellä ainoana kirjoittajana toimii allekirjoittanut, joten uusien päivityksien frekvenssi voi vaihdella hyvinkin paljon.

Lukiomme laitekanta on tällä hetkellä seuraavanlainen:

– tietotekniikkaluokka: 20 pöytäkonetta + opettajan kone

– 2 latauskärryä, joissa 12 + 8 kannettavaa, lisäksi 17 yksittäistä kannettavaa

– oppilaskunnan tiloissa 12 pöytäkonetta ja oppilaskunnan hallituksen käytössä 1 pöytäkone ja 1 kannettava

– jokaisessa luokassa kannettava, dokumenttikamera ja projektori, lisäksi lähes kaikissa luokissa eBeam-kosketusnäyttö

– opettajilla on henkilökohtaiset kannettavat koneet ja yhteiskäytössä muutama tablettikone

Ensilunta odotellen,

Lasse Pohjolainen

Normaali